IK GEEF MASSAGETHERAPIE

Bedrijfsmassages

Uit onderzoek blijkt dat met name het niet af en toe pauze nemen op de werkplek een belangrijke oorzaak is voor het opbouwen van spierspanning, rsi klachten en spanningsklachten. Bedrijfsmassages kunnen hierbij een positieve rol spelen.

Een verzuimdag kost een bedrijf gemiddeld 250,- euro (ArboNet) per werknemer. Voorkomen levert je dus een besparing op maar bovenal energiekere werknemers die minder ziek zijn.

 

Ik kom graag bij je langs om persoonlijk de mogelijkheid van stoelmassages op de werkplek te bespreken.

 

Afhankelijk van het aantal werknemers en de frequentie geef ik korting op het standaard tarief van 25,- euro per stoelmassage.

 

Ik bied je een gratis proefmassage aan om te ervaren wat een stoelmassage met je doet.

 

Je kunt bellen met 06-10518393 voor een afspraak.

Fiscaal voordeel

Indien jouw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoet, is een bedrijfsmassage volledig aftrekbaar als bedrijfskosten. Zie Ministerie v. Financiën art. 3.7.

3.7. ARBO-vergoedingen en verstrekkingen

Vergoedingen of verstrekkingen die direct samenhangen met verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zijn vrijgesteld, tenzij de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing geniet (zie artikel 43 van de URLB 2001). Een verstrekking is naar mijn oordeel een vrije ARBO-verstrekking als:

– de werkgever een ARBO-plan heeft;

– de verstrekking daar in redelijkheid deel van uitmaakt;

– de verstrekking tijdens werktijd plaatsvindt;

– de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd;

– geen sprake is van een aanmerkelijke privébesparing van de werknemer.Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij geneeskundige keuringen of bij inentingen in het kader van preventie- en verzuimbeleid. Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen zullen in het algemeen geen aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer inhouden en zijn hierom vrijgesteld op grond van artikel 43 van de URLB 2001.