IK GEEF MASSAGETHERAPIE

Een behandeling bestaat uit een voorgesprek, de massage en een nagesprek.

De eerste behandeling duurt iets langer, ongeveer 1,5 uur. Daarna duren de behandelingen ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Een behandeling kost € 85,- en is vrijgesteld van BTW.

 

 

Indien je aanvullend verzekerd bent kom je mogelijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding afhankelijk van de door jou afgesloten zorgverzekering.

 

Zelfstandig ?  Overleg met jouw accountant, er zijn mogelijkheden deze kosten zakelijk te boeken.

Indien je niet in staat bent naar mijn praktijkruimte te komen bestaat de mogelijkheid dat ik je aan huis bezoek.

Voor behandelingen aan huis reken ik het normale tarief, vermeerderd met een reis/opbouw vergoeding welke bepaald wordt door de reisafstand;

0-10km / € 10,-

10-20km / € 20,-

etc.

Op behandelingen aan huis zijn geen kortingsacties van toepassing.

Als je verhinderd bent kun je jouw afspraak tot 24 uur van te voren afzeggen. Daarna ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

 

Bij afwezigheid heb ik geen waarneming omdat gebleken is dat daar geen behoefte aan is door mijn cliënten. Als jij daar wel behoefte aan hebt of in noodsituaties wil ik je altijd helpen. Je mag me dan bellen op 06-10518393.

 

Op mijn diensten is de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing alsmede de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg. U kunt zich bij klachten wenden tot de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

 

Lid HOLOS Netwerk:    Lid VNT:       Opgenomen in RBCZ:     Tuchtrecht van:  T.C.Z.

logo_holos_netwerk           logo vnt           

 

Kvknr.    56479158

BTWnr.  174522654B01

Natuurlijk ben ik zorgvuldig met jouw privacy

 

Wettelijk ben ik verplicht op basis van de WGBO (Wet op de behandelovereenkomst) een cliëntendossiervan je bij te houden.

Hierin noteer ik gegevens over alles wat er bij je leeft, zowel fysiek als emotioneel dat van belang is voor de behandeling.

Ook medische gegevens noteer ik.

Als het voor de behandeling van belang is noteer ik wat er besproken is, maar ook wat er gebeurt tijdens de massage en welke massage ik heb toegepast.

Dit alles om een jou een goede behandeling te kunnen geven.

Jouw cliëntendossier hou ik niet digitaal bij en sla ik ook niet digitaal op.

 

In dit dossier heb jij inzagerecht en voor mij geldt over jouw behandeling en cliëntendossier beroepsgeheim. Ik heb als enige inzage in jouw cliëntendossier.

Ik hecht veel waarde aan dit beroepsgeheim.

Dank voor jouw vertrouwen.

 

Soms heb ik contact met andere zorgverleners. Tussen Zorgverleners die doorverwijzen naar mij en waarnaar ik doorverwijs is soms contact en worden soms gegevens uitgewisseld.

Dit doen we echter uitsluitend na expliciete toestemming van jouzelf.

Dit gaat bij mij nooit digitaal maar per post of mondeling.

 

Ook zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toeganghebben tot jouw gegevens.

 

In sommige situaties hebben andere organisaties echter wel toegangtot een deel van jouw gegevens. Ik zal je uitleggen welke organisaties dit zijn:

 

  • Mijn Financieel Administrateur bijvoorbeeld. Deze heeft geen toegang tot jouw cliëntendossier hoor, maar wel jouw NAW gegevens, je geboortedatum, je e-mailadres en de facturen die ik je stuur.

 

  • Dezelfde informatie is ook beschikbaar voor de leverancier van mijn internetboekhoudprogramma.

 

  • Mijn Webhost zorgt ervoor dat mijn site goed beveiligd is. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens die jijzelf invoert in het contactformulier op de site.

 

  • Voor mijn mailing gebruik ik het programma van Mailchimp. Zij hebben mij verzekerd goed te zorgen voor de veiligheid van de gegevens die ik invoer.

Het gaat hierbij om de NAW gegevens en je e-mailadres.

 

  • Soms bespreek ik je in een casus met collega’s. Daar leer ik veel van.

Dan let ik erop dat je gegevens anoniem blijven.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier moet ik, zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaren.

 

Dan hebben we nog de factuurdie ik je stuur. Die gegevens gaan via een veilige verbinding wel via e-mail. De gegevens die daarop staan zijn o.a. nodig zodat je deze bij de zorgverzekeraar kunt indienen.

 

Zo ga ik dus om met jouw privacy. Ik ga ervanuit dat je deze verklaring hebt gelezen voor je voor het eerst bij mij komt en dat je het hiermee eens bent en akkoord bent.

Mocht dit niet het geval zijn dan hoor ik het graag van je vòòr de behandeling. Toch zal ik je er nog op wijzen tijdens de intake. Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze natuurlijk altijd stellen.

Vaak denken mensen die mijn site lezen…

“dit is echt iets voor…  ” ?

Overleg met mij waarom jij denkt dat dit geschikt is voor die persoon. Samen kijken we of het zinvol is een behandeling te adviseren.

“Wat fijn om te geven….Wat fijn om te krijgen…”

Voor díe persoon waarvoor jij denkt dat massagetherapie geschikt is.

 

Ik zal de bon mooi inpakken. Zo wordt het een heel persoonlijk cadeau.

 

Bel mij voor de praktische uitvoering op 06-10518393.